img
VIDE

ATBILDĪGAS SASTĀVDAĻU IEPIRKŠANAS ĪSTENOŠANA

Mūsu mērķis

Līdz 2020. gadam: 100% no mūsu produktos izmantotajām jūras veltēm tiks iegūtas atbildīgā veidā*

53

Šobrīd sasniegtais

Līdz 2018. gadam:
65% izejvielu un 64% iepakojuma tiek pārbaudīti mūsu veiktajās atbildīgi iegūto resursu pārbaudēs.

Līdz 2018. gadam:
100% mūsu sojas ir izsekojama.
79% no mūsu sojas ir atbildīgi iegūta, izņemot Krieviju (novērtējumi tiek turpināti 2020. gadā).
Tāpat arī 43% no mūsu iepirktajām jūras produktu sastāvdaļām tika iegūtas atbildīgi, un šis rādītājs ir pieaudzis no 27% 2017. gadā.

Līdz 2019. gadam:
53% no mūsu jūras produktu sastāvdaļām tika iepirktas atbildīgi.

*Saskaņā ar Nestlé Atbildīgi iegūto resursu plānošanas vadlīnijām.

Mūsu viedoklis: Purina un atbildīgi iegūti resursi

Mājas mīluļa saimnieks, lielveikala pārstāvis vai veterinārārsts – ikviens vēlas zināt, kur tiek iegūtas mūsu sastāvdaļas un kādu ietekmi uz vidi ir radījusi to ieguve. Tāpat arī – kādu izejvielu ieguves politiku mēs piemērojam.

Uzņēmumā Purina mūsu pieeja atbildīgai resursu iegūšanai nepārtraukti attīstās. Esam apņēmušies nodrošināt, ka mūsu piegādātāji ražo augstas kvalitātes izejvielas atbildīgā un ilgtspējīgā veidā. Mēs jau runājam ar mūsu piegādātājiem par labas izsekojamības svarīgumu un veicinām mūsu piegādātāju sadarbību ar trešo pušu partneriem, kas novērtē visu mūsu piegādes ķēdi. Piemēram, mēs sadarbojamies ar tādām organizācijām kā "Proforest" un "Sustainable Fisheries Partnership", lai noteiktu, cik ilgtspējīgas ir mūsu izmantotās prakses. Pateicoties šīm darbībām, Purina ir pirmajā vietā ilgtspējīgu izcelsmes avotu jomā visā Nestlé.

Ik dienu mēs ne vien sadarbojamies ar savām partnerorganizācijām, bet mūsu komanda bieži vien arī tiekas ar piegādātājiem un pircējiem, kā arī apmeklē ražotnes. Tādējādi mēs gūstam labu izpratni par mūsu piegādātāju darbu. Lai gan ir grūti apmeklēt pilnīgi visus piegādātājus, jo dažiem mūsu produktiem ir ļoti sarežģīta piegādes ķēde, mēs ieviešam jaunas iniciatīvas, piemēram, regulāru zemnieku saimniecību novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka visa mūsu piegādes ķēde, līdz pat zemnieku saimniecību posmam, ir ilgtspējīga.

Uzņēmumā Purina resursu iegūšanas izsekojamība ir ļoti nozīmīga. Tādēļ attiecībā uz mūsu produktu materiāliem esam ieviesuši ilgtermiņa izcelsmes avotu stratēģijas, lai patērētāji un ieinteresētās puses varētu uzticēties veidam, kādā tiek iegūtas mūsu sastāvdaļas.

Kopš 2017. gada esam veikuši vairāk nekā 300 zemnieku saimniecību novērtējumus.

Pamatojoties uz Nestlé Kopīgas vērtības radīšanas principu

Tāpat kā mēs esam apņēmušies uzlabot dzīvi mājas mīluļiem un cilvēkiem, kuri tos mīl, arī mūsu mātes uzņēmums Nestlé ir apņēmies uzlabot dzīves kvalitāti un veicināt veselīgāku nākotni gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm, arī mūsu sabiedrībai un planētai kopumā.

Uzzināt vairāk par Nestlé lomu sabiedrībā

CITAS APŅEMŠANĀS