SABIEDRĪBA

JAUNU DARBA VIETU RADĪŠANA JAUNIEŠIEM VISĀ EIROPĀ

MŪSU MĒRĶIS

Līdz 2016. gadam mēs uzņēmumā Nestlé Purina bijām apņēmušies izveidot 1500 darba un stažēšanās iespējas visā Eiropā jauniešiem līdz 30 gadu vecumam.

100

ŠOBRĪD SASNIEGTAIS

Sasniegti 100%

Mēs jūtamies lepni par sev nospraustā mērķa sasniegšanu. Kopš 2014. gada nodrošinot darbu uzņēmumā Purina 2429 jauniešiem. Mēs arī turpināsim radīt darbavietas cilvēkiem, kas jaunāki par 30 gadiem, kā daļu no mūsu mātesuzņēmuma globālās iniciatīvas “Nestlé Needs YOUth”, kuras mērķis ir līdz 2020. gadam izveidot:

  • 45 000 līdz 50 000 mācību prakses un stažēšanās vakances
  • Pastiprinātu sadarbību ar ārējiem partneriem, lai motivētu tos pievienoties šai iniciatīvai un palielināt tās ietekmi
  • 20 000 līdz 25 000 darba iespēju cilvēkiem līdz 30 gadu vecumam ikgadēji

Lai uzzinātu vairāk par iniciatīvu “Nestlé Needs YOUth” spied šeit.

MŪSU VIEDOKLIS

Jauniešu bezdarbs ir nozīmīgs globāls jautājums. Mēs atzīstam, ka lielisku cilvēku piesaistīšana un paturēšana ir ļoti svarīga gan mums kā uzņēmumam, gan arī gaišas nākotnes nodrošināšanai mājas mīluļiem.

Turklāt tie, kas jaunāki par 30 gadiem, ir mājas mīluļu saimnieku nākamā paaudze, tāpēc viņiem būs svarīga loma nākotnes mājas mīluļu veselības un labklājības veicināšanā un palīdzības sniegšanā saviem vienaudžiem – mīluļu draugiem.

Pamatojoties uz Nestlé Kopīgas vērtības radīšanas principu

Tāpat kā mēs esam apņēmušies uzlabot dzīvi mājas mīluļiem un cilvēkiem, kuri tos mīl, arī mūsu mātes uzņēmums Nestlé ir apņēmies uzlabot dzīves kvalitāti un veicināt veselīgāku nākotni gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm, kā arī mūsu sabiedrībai un planētai kopumā.

Uzzināt vairāk par Nestlé lomu sabiedrībā

CITAS APŅEMŠANĀS