VIDE

Mazināt Purina ražoto produktu iepakojuma ekoloģisko ietekmi

Mūsu mērķis

Līdz 2025. gadam 100% no mūsu iepakojuma būs atkārtoti lietojams vai pārstrādājams.

72

Šobrīd sasniegtais

Mēs strādājam pie tā, lai samazinātu gan dažādu materiālu slāņu skaitu, gan šo materiālu sarežģītību mūsu iepakojumā, lai mūsu iepakojumu būtu vieglāk pārstrādāt. Piemēram, 2020. gadā mēs mainījām Beyond® Grain Free Recipe produkta iepakojumu no vairākiem materiāliem uz viendabīgu materiālu, ko pēc tam iespējams pārstrādāt vietās ar atbilstošu pārstrādes infrastruktūru.

Viena no mūsu prioritātēm ir padarīt Purina konservu paciņu iepakojumus pilnībā pārstrādājamus. Mūsu komanda 2020. gadā Nīderlandē izmēģina jauno paciņu dizainu un tehnoloģiju.

Gourmet® barībai izmantotais alumīnija iepakojums ir izstrādāts tā, lai tas būtu pilnībā pārstrādājams.

Mēs ieviešam atkārtoti lietojamu iepakojumu, jaunas piegādes sistēmas un inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus, lai izvairītos no vienreizlietojamā iepakojuma lietošanas. Piemēram, 19 veikalos 3 Krievijas reģionos patērētāji jau var iegādāties Purina izstrādājumus bez taras, izmantojot savu iepakojumu. Dažos Šveices veikalos mēs testējam arī jaunu pārdošanas sistēmu mūsu sausajai barībai beramā formā.

Mūsu viedoklis: Purina, iepakojums un vide

Purina iepakojums ir svarīgs faktors, kas nodrošina, ka mūsu ražotie produkti saglabājas svaigi, līdz tiek pasniegti mājas mīlulim. Tas arī sniedz svarīgu faktisko un juridisko informāciju par iepakoto produktu. Taču vienlaikus mēs apzināmies, ka mājas mīluļu saimniekiem svarīga ir arī mūsu produktu radītā ietekme uz vidi.

Uzņēmums Purina rūpīgi pārdomā jautājumus, kas ir saistīti ar iepakojumu. Mēs saprotam, ka mūsu pienākums ir samazināt iepakojuma radīto ietekmi uz vidi. Lai risinātu komplicēto plastmasas piesārņojuma problēmu, ir vajadzīga iekļaujoša un vienota pieeja. Lai sasniegtu šo mērķi, ir vajadzīgi īpaši pasākumi. Saskaņā ar šo pieeju mēs veicam šādus pasākumus:

• nākotnes iepakojuma izstrāde
• bezatkritumu nākotnes veidošana
• jaunas rīcības un izpratnes veidošana

Mēs atzīstam, ka šī 2025. gada apņemšanās prasīs laiku, lai to sasniegtu. Īstermiņā mēs aktīvi sadarbojamies ar pārstrādes tehnoloģiju uzņēmumiem un atkritumu savākšanas aģentūrām, lai pēc iespējas ātrāk noteiktu pagaidu risinājumus galvenajiem iepakojuma veidiem un varētu tos pārstrādāt.

Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir atkritumu apsaimniekošana, jo katra valsts ir atšķirīga savā spējā savākt, šķirot un pārstrādāt atkritumus. Tāpēc mēs kopā ar partneriem strādājam pie tā, lai uzlabotu otrreizējās pārstrādes infrastruktūru un radītu jaunas otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas.

Patlaban mēs piedalāmies jaunā Eiropas projektā ar nosaukumu CEFLEX, kas strādās pie infrastruktūras attīstības, lai līdz 2025. gadam savāktu, šķirotu un pārstrādātu visu veidu izmantoto elastīgo plastmasu visā Eiropā.

2018. gada aprīlī uzņēmums Nestlé uzņēmās globālas saistības līdz 2025. gadam panākt, lai 100% no iepakojuma būtu atkārtoti lietojams vai pārstrādājams. Tas attiecas uz visiem Purina produktiem.

Pamatojoties uz Nestlé Kopīgas vērtības radīšanas principu

Tāpat kā mēs esam apņēmušies uzlabot dzīvi mājas mīluļiem un cilvēkiem, kuri tos mīl, arī mūsu mātes uzņēmums Nestlé ir apņēmies uzlabot dzīves kvalitāti un veicināt veselīgāku nākotni gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm, arī mūsu sabiedrībai un planētai kopumā.

Uzzināt vairāk par Nestlé lomu sabiedrībā

CITAS APŅEMŠANĀS