Your Pet, Our Passion.
Zivis ūdenī

VEICINĀT AUGSNES UN OKEĀNA EKOSISTĒMU REĢENERĀCIJU

.

MŪSU MĒRĶIS

Klimats un daba 2030:

Mums jāpievēršas mūsu ietekmei uz visu ekosistēmu, un tāpēc mūsu uzmanības centrā vispirms ir tās jomas, kas ir mūsu ietekmes lokā. Piemēram, zeme un mēslojums, ko mēs izmantojam, kā mēs veicinām augsnes un okeāna spēju atjaunot oglekļa piesaisti un bioloģisko daudzveidību. Mūsu apņemšanās ietver šādus 2030. gada mērķus:

  • CO2 emisiju samazinājums par 50% mūsu ceļā uz Net Zero jeb emisiju nulles līmeni.
  • Mēs cenšamies samazināt slāpekļa un fosfora pārpalikumu no mēslošanas līdzekļiem mūsu lauksaimniecības apgādes ķēdē.
  • Mēs cenšamies ierobežot zemes izmantošanu, kā arī uzlabot zemes kvalitāti, izmantojot atjaunojamo resursu lauksaimniecības praksi.
  • Mēs cenšamies dot savu ieguldījumu, lai apturētu dabiskās vides zaudēšanu un sāktu mainīt šo tendenci līdz 2030. gadam.
  • Mēs risināsim jautājumu par piezveju ar mūsu globālajiem partneriem attiecībā uz zivīm, piemēram, Ilgspējīgas nozvejas partnerība jeb Sustainable Fisheries Partnership (SFP), un sadarbosimies un atbalstīsim zvejas uzlabošanas projektus (ZUP), kas saistīti ar zivju sugu izmantošanu mūsu produktos.
  • Mēs rīkosim jūras aļģu un jūraszāļu atjaunošanas projektus, lai palīdzētu mums piesaistīt vairāk oglekļa un veicinātu bioloģisko daudzveidību.

KĀ PLANĒTAS RESURSU IEROBEŽOJUMI IR IEDVESMOJUŠI MŪSU APŅEMŠANĀS

Pievienojot mūsu jaunās 6 Purina apņemšanās, mēs esam paplašinājuši darbības ietvaru un noteikuši jaunus mērķus.

Planētas resursu ierobežojumu ietvarā (Stockholm Resilience Center) mēs esam apskatījuši jomas, kuras mūsu uzņēmējdarbība ietekmē visvairāk, un esam noteikuši 6 no 9 mērķiem planētas resursu ierobežojumiem. Tā kā starp šiem ierobežojumiem pastāv savietojamība, mūsu rīcības mērķis ir labvēlīgi ietekmēt planētas veselību, lai galu galā veicinātu mūsu planētas atjaunošanos.

Lasīt vairāk par Planētas resursu ierobežojumu ietvaru

MŪSU APŅEMŠANĀS

Klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir mūsu laika aktuālākās vides problēmas.

Pārtikas sistēmas ir atbildīgas par 80% no pasaules mežu izciršanas un rada 29% no siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Tas ir lielākais bioloģiskās daudzveidības samazināšanas cēloņiem.

Mums ir šī desmitgade, lai uz pusi samazinātu oglekļa emisijas pasaulē un apturētu dabiskās vides zaudēšanu.

Ņemot to vērā, mūsu plāns ir:

  • Īstenot atjaunojamo resursu lauksaimniecības praksi mūsu produktu galvenajām sastāvdaļām, lai palīdzētu uzlabot augsnes veselību, veicinot oglekļa emisiju samazināšanu līdz pilnīgam nulles līmenim.
  • Censties samazināt slāpekļa un fosfora pārpalikumu no mākslīgā mēslojuma mūsu lauksaimniecības apgādes ķēdē.
  • Palīdzēt uzlabot bioloģisko daudzveidību uz zemi un okeāniem, integrējot šīs darbības mūsu piegādes ķēdē.
  • Jūras aļģu un jūraszāļu atjaunošanas projekti, lai palīdzētu mums iegūt vairāk oglekļa un veicinātu bioloģisko daudzveidību.

REĢENERĀCIJA ĪSUMĀ

Reģeneratīvā jeb atjaunojamo resursu prakse galu galā nozīmē mūsu okeānu un zemes aizsardzību pret turpmākiem kaitējumiem un spēju atjaunot to veselību.

Gan zeme, gan okeāns ir vienas ekosistēmas daļa, tāpēc mēs nevaram skatīties uz vienu, nesaprotot ietekmi uz otru.

Reģeneratīvā lauksaimniecība ir vērsta uz augsnes veselības un augsnes auglības uzlabošanu, un tai ir vairāki ieguvumi. Šie ieguvumi ietver C02 (oglekļa dioksīda) izvadīšanu no atmosfēras un oglekļa uzglabāšanu augsnē. Tāpat okeāna reģenerācija var palīdzēt likvidēt lieko oglekļa dioksīdu un citus piesārņotājus (piemēram, emisijas no mēslojuma), piesaistot šīs emisijas jūras aļģēs un uzglabājot tās jūras gultnē.

"REĢENERATĪVAJĀM PRAKSĒM IR APBRĪNOJAMAS IESPĒJAS PIESAISTĪT C02 AUGSNĒ UN OKEĀNĀ. MĒS STRĀDĀJAM, LAI PALĪDZĒTU ATBALSTĪT TO ABU ATJAUNOŠANU."

PURINA ILGTSPĒJAS EKSPERTS

VEIDOJOT NESTLÉ KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS VĒRTĪBAS

Tāpat kā mēs esam apņēmušies uzlabot dzīvi mājas mīluļiem un cilvēkiem, kuri tos mīl, arī mūsu mātes uzņēmums Nestlé ir apņēmies uzlabot dzīves kvalitāti un veicināt veselīgāku nākotni gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm, kā arī mūsu sabiedrībai un planētai kopumā.

Uzzināt vairāk par Nestlé lomu sabiedrībā

Meitene skrien ar suņiem
ATKLĀJ VISAS MŪSU PURINA APŅEMŠANĀS