Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Suns ēd barību no sarkanas bļodas

INOVĀCIJAS MĀJAS MĪLUĻU UZTURĀ UN IZEJVIELU SASTĀVDAĻĀS, IZMANTOJOT ATJAUNOJAMO RESURSU PRAKSI

.

MŪSU MĒRĶI
  • Līdz 2024. gadam mēs laidīsim klajā 20 jaunus produktus salīdzinot ar 2021. gadu, kas uzlabo mājas mīluļu veselību un labsajūtu.
  • Līdz 2025. gadam 20% labības un dārzeņu olbaltumvielu tiks iegūti ar atjaunojamo resursu lauksaimniecības metodēm, līdz 2030. gadam to īpatsvars sasniegs 50%.
  • Līdz 2030. gadam mēs izmantosim tikai tādas zivis, kas iegūtas, izmantojot atbildīgu praksi (savvaļā nozvejotas zivis un akvakultūras zivis).
MŪSU APŅEMŠANĀS

Kāpēc tas ir svarīgi

Purina tika dibināta uz augstas kvalitātes uztura, pierādītas zinātnes un inovācijas, kas var palīdzēt uzlabot mājas mīluļu veselību un labsajūtu. Uzturs vienmēr būs mūsu pamatvērtība, ņemot vērā sastāvdaļas, ko mēs lietojam, un to, kā mēs tās iegūsim. Uzturs ir un būs mūsu uzmanības centrā. Mēs arī atzīstam savu atbildību nodrošināt to, lai mēs turpinātu nodrošināt kvalitatīvu uzturu, vienlaikus samazinot ietekmi uz klimatu.

Tādēļ mēs turpināsim cieši uzraudzīt mūsu jaunos produktus, kas paredzēti, lai uzlabotu mājas mīluļu veselību un labsajūtu.

Mēs arī sekosim līdzi tam, cik daudz no mūsu produktu sastāvdaļām nāk no atjaunojamo resursu lauksaimniecības un atbildīgas ieguves prakses.

MŪSU UZSKATI: PURINA, IZPĒTE UN UZTURS

Mēs esam mājas mīluļu saimnieku draugi — no mūsu zinātniekiem un uztura speciālistiem līdz pat tirgvedības un tirdzniecības personālam. Mēs sevi veltām, lai izprastu mājas mīluļu uzturu, uzvedību un sociālo vajadzību. Mēs koncentrējamies uz to, lai darītu visu, kas ir mūsu spēkos, lai mājas mīluļi būtu veseli un laimīgi.

Mēs esam pilnībā pārliecināti, ka mājdzīvnieku labklājībai ir svarīgs zinātniski apstiprināts labas kvalitātes uzturs, tādēļ jau kopš uzņēmuma pirmsākumiem mēs esam palikuši uzticīgi savam solījumam nodrošināt augstas kvalitātes uzturu, zinātnisku pamatojumu un rezultātus. Uzņēmumā Purina uzturs ieņem galveno lomu.

Tomēr mēs atzīstam arī to, ka mūsu ražotajai barībai var samazināt Purina vides jeb ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Mūsu apņemšanās ir, izmantot atjaunojamo resursu lauksaimniecības praksi, attiecībā uz labību un augu izcelsmes olbaltumvielām, lai mainītu augsnes veselības samazināšanās tendenci un palīdzētu samazināt Purina kopējās oglekļa emisijas.

«STRĀDĀJOT SADARBĪBĀ AR CIENĪJAMIEM PARTNERIEM UN VETERINĀRIJAS LĪDERIEM VISĀ PASAULĒ, KĀ ARĪ MŪSU ATBILDĪGAJIEM INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAS EKSPERTIEM, MŪS SAJŪSMINA MŪSU IZREDZES VIRZĪT INOVĀCIJU, KAS RADA NOZĪMĪGUS PANĀKUMUS MĀJAS MĪLUĻU VESELĪBAS UN LABKLĀJĪBAS JOMĀ, UN VAR PALĪDZĒT SAMAZINĀT MŪSU IETEKMI UZ KLIMATU. MĒS ZINĀM, KA MĒS NEVARAM SASNIEGT SAVUS MĒRĶUS VIENI PAŠI.»

PURINA EKSPERTI

VEIDOJOT NESTLÉ KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS VĒRTĪBAS

Tāpat kā mēs esam apņēmušies uzlabot dzīvi mājas mīluļiem un cilvēkiem, kuri tos mīl, arī mūsu mātes uzņēmums Nestlé ir apņēmies uzlabot dzīves kvalitāti un veicināt veselīgāku nākotni gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm, kā arī mūsu sabiedrībai un planētai kopumā.

Uzzināt vairāk par Nestlé lomu sabiedrībā

ATJAUNOJAMO RESURSU LAUKSAIMNIECĪBA: KAS TAS IR?

Atjaunojamo resursu jeb reģeneratīvā lauksaimniecība ir lauksaimniecības pieeja, kuras mērķis ir uzlabot augsnes veselību un tās auglību, kā arī aizsargāt ūdens resursus un bioloģisko daudzveidību. Augsnes veselības atjaunošana palīdz samazināt oglekļa daudzumu atmosfērā un piesaistīt paaugstinātu apjomu augsnē un augu biomasā. Veselīgākas augsnes ir noturīgākas pret klimata pārmaiņu ietekmi un var palielināt ražu, palīdzot uzlabot lauksaimnieku dzīves apstākļus.

MŪSU NESTLÉ ATBILDĪGAS IZEJVIELU IEGUVES STANDARTS

Mūsu Nestlé Atbildīgas izejvielu ieguves standarts definē veidu, kā mēs izrādām rūpes un cieņu pret indivīdiem, kopienām un planētu. Tajā ir aprakstītas prasības un darba veidi, ko mēs piemērojam mūsu piegādes ķēdes trešajām pusēm, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ilgtermiņa piegādi un sasniegtu mērķi - pastāvīgi samazināt ietekmi uz planētas resursiem.

Galarezultātā mēs cenšamies atbalstīt un veicināt kopīgu vērtību, labvēlīgi ietekmēt cilvēkus, sabiedrību un planētu kopumā, kā arī strādāt pie nepārtrauktiem uzlabojumiem, lai sasniegtu standarta prasības. Mūsu izstrādātais standarts pārsniedz nozares normatīvās prasības, kas ir balstītas uz 5 galvenajiem pamatprincipiem.

  • Mēs ar rūpību un cieņu izturamies pret planētu, cilvēkiem un okeāniem.
  • Mūsu piegādātāji piemēro labus darba standartus un rūpējas par savu darbaspēku, saglabā dabas resursus un ētiskā veidā vada uzņēmējdarbību.
  • Starpnieki (organizācijas, kas darbojas kā starpnieki starp pusēm vienošanās procesos un citādi) darbojas ar tādām pašām vērtībām, principiem un cieņu.
  • Izejvielu ražotāji, lauksaimnieki un zvejnieki, nepārtraukti uzlabo savas darba metodes.
  • Piegādes ķēdes strādā saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, nepārtraukti uzrauga, atklāj un uzlabo savu darba praksi saskaņā ar standartu.
Meitene skrien ar suņiem
ATKLĀJ VISAS MŪSU PURINA APŅEMŠANĀS
Off