Your Pet, Our Passion.
Mass Balance page
Purina ONE®

Masas Lidzsvara pieeja

Masas Lidzsvara pieeja

VEICINĀT NO ATKRITUMIEM BRĪVU NĀKOTNI

Mēs uzņēmumā Purina ONE® esam lepni par pasākumiem, ko esam uzsākuši, lai mazinātu mūsu atkarību no pirmoreiz lietojamās plastmasas, pilnveidojot mūsu iepakošanas procesus. Mūsu pirmais solis ir pārliecināties, ka visi Bifensis® produktu līnijā ietverto produktu iepakojumi ir ražoti ar 40% atkārtoti izmantotā iepakojuma materiāla saturu. Šī jaunā pieeja palīdz mums īstenot savu apņemšanos šodien un strādāt pie mērķa jau tuvākajā nākotnē izmantot atkārtoti izmantoto plastmasu jauna iepakojuma ražošanai 100% apmērā.

Kāpēc mēs joprojām izmantojam plastmasu iepakojuma ražošanai?

Viena vienīga iemesla dēļ. Mūsu mīluļu dēļ. Mēs turpinām izmantot plastmasu, lai uzglabātu barību svaigu un kvalitātes standartiem atbilstošu, lai nodrošinātu tava kaķa vispārējo veselību un labbūtību.

Mēs iepakojumu redzam kā resursu, nevis kā atkritumus.

Mūsu apņemšanās mīluļu labā nozīmē arī darbu pie no atkritumiem brīvas pasaules nākotnē, mazinot mūsu atkarību no pirmoreiz lietotās plastmasas sava iepakojuma ražošanā. Masas līdzsvara pieeja ļauj mums, ražojot iepakojumus saviem produktiem, kombinēt atkārtoti izmantojamo plastmasu ar pirmoreiz lietoto plastmasu.

Tomēr ražošanas metodes sarežģītības dēļ ir grūti precīzi noteikt atkārtoti izmantojamās plastmasas īpatsvaru katrā konkrētajā iepakojuma vienībā. Tādējādi, katrs atsevišķais iepakojums var saturēt atšķirīgu atkārtoti izmantojamās plastmasas procentuālo daļu. Masas līdzsvara pieejas dēļ mēs vara būt pārliecināti, ka 40% no visa izmantotā izejmateriāla ikvienā iepakojuma partijā ir atkārtoti izmantojamā plastmasa"

Uzzini, kā mēs sniedzam plastmasai nākamā dzīves cikla iespēju

Ieslēdz video, lai pilnībā izprastu visu procesu, kam sekojam, lai būtu pārliecināti, ka mūsu iepakojums ir drošs lietošanai šodien un mēs samazinām mūsu plastmasas ekoloģisko pēdu rītdienai.

Atbalstām aprites ekonomiku, samazinot, atkārtoti izmantojot un pārstrādājot mūsu ražoto iepakojumu.

Masas līdzsvara pieeja, ko izmantojam mūsu iepakošanas procesos, ir saņēmusi Starptautisko Ilgtspējas un Oglekļa sertifikātu (ISCC). Sertificēšanas organizācija veicina ilgtspējīgas ražošanas procesu ieviešanu, kā piemēram, jaunu atkārtotas pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu, kas pārvērš grūti pārstrādājamus materiālus jaunā plastmasā un palīdz mums virzīties ilgspējīgākas planētas virzienā.

Vairāk informācijas