Dagmāra

Barības drošības uzraudzības daļas vadītāja un veterinārārste @Purina

KĀ TO GATAVO

Doties uz sadaļu >

Ražošanas procesā mēs ik dienu veicam vairāk nekā 1400 pārbaužu.

Mūsu rūpnīcās mēs ik dienu veicam dažādas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka izejvielas un gatavais produkts atbilst mūsu stingrajiem kritērijiem attiecībā uz drošas, augstas kvalitātes dzīvnieku barības ražošanu.

Pamatojoties uz iepriekš noteiktu standartu kopumu, mūsu galaproduktiem tiek vērtēti dažādi fiziskie un sensorie parametri. Šie parametri ietver tādus aspektus kā kroketes izmērs, krāsa, aromāts un blīvums. Tāpat mēs pārbaudām, vai produkti nav sadrumstalojušies un vai nepastāv savstarpēja piesārņojuma iespējamība. Lai to paveiktu, tiek izmantoti gan fiziskie mērinstrumenti, gan maņu orgāni, piemēram, redze un oža: mūsu kvalitātes nodrošināšanas komanda šajā ziņā saņem īpašu apmācību, kas tiek aktualizēta katru gadu.

Katras dienas beigās, kad tiek analizētas veiktās pārbaudes un esam ieguvuši rezultātus, iepriekšējās dienas saražotā produkcija tiek nodota izplatīšanai mūsu mazumtirgotājiem tālākai pārdošanai. Gatavās produkcijas pārbaudes ir tikai daļa no vairāk nekā 1400 kontroles pasākumiem, kas veikti katru dienu visa procesa laikā. Mēs ik dienas veicam ap 300 pārbaudes izejvielām un iepakojuma materiāliem, kas nonāk mūsu ražotnēs, un vēl 1100 pārbaudes ražošanas procesa laikā un gatavajiem produktiem.