Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Paula

Regulatīvo un zinātnisko jautājumu konsultante un veterinārārste @Purina

Paula
Kā to gatavo

Kā to gatavo

Doties uz sadaļu >

Terminam ‘dabisks’ patērētāju vidū var būt daudzas atšķirīgas nozīmes. Atbilstoši mājdzīvnieku barības nozarē izmantotajai definīcijai dabiskā mājdzīvnieku barība ir barība, kas satur tikai dabiskas izejvielas un ir bijusi pakļauta pieņemamam fizikālo procesu līmenim. Mūsu piedāvātajā klāstā ir produkti ar dabiskām sastāvdaļām.


Ko nozīmē dabiska mājdzīvnieku barība? Ar terminu "dabiska mājdzīvnieku barība" var aprakstītu barību, kurā ir vielas, kas iegūtas no augiem, dzīvniekiem, mikroorganismiem vai minerālvielām:

  • kam nekas nav pievienots
  • kas ir bijusi pakļauta tikai pamatprocesiem, piemēram, saldēšanai vai kaltēšanai. Piemēram, ķīmiskā barības apstrāde šajā gadījumā nav pieņemama.

Mūsu ražojumu klāstā ir zīmoli, kuru produktos izmantotas dabiskas sastāvdaļas (piemēram, PURINA BEYOND, PURINA ONE DualNature, BETA sausā barība). Kad uz iepakojuma redzi tādus apgalvojumus kā “ar dabiskām sastāvdaļām”, tas attiecas uz dabiskajām sastāvdaļām, kuras sarakstā ir apzīmētas ar zvaigznīti (*) vai citu simbolu.