Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Fils

Izejvielu izcelsmes noteikšanas vadītājs @Purina

Fils
Mājdzīvnieka labturība

Mājdzīvnieka labturība

Doties uz sadaļu >

Mēs esam apņēmušies uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku labturību visā pasaulē. Turklāt mēs atzīstam būtisko saikni starp dzīvnieku labturību un to dzīvnieku veselību, kas tiek audzēti barībai, un stingri uzskatām, ka lauksaimniecības dzīvnieku veselības un labturības standartiem var būt gan tieša, gan netieša ietekme uz barības kvalitāti un nekaitīgumu.


2012. gadā mēs pievienojāmies Starptautiskās dzīvnieku veselības organizācijas lauku saimniecību dzīvnieku labturības projektam, kurā mēs turpinām aktīvi darboties.

Daļa no mūsu saistībām attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku labturību ir sadarbība ar piegādes ķēdes partneriem, lai panāktu iegūto dzīvnieku izcelsmes izejvielu izsekojamību. Turklāt mūsu uzraudzības programmas mērķis ir palīdzēt izprast lauksaimniecības dzīvnieku labturības prakses pašreizējo stāvokli. Tas ļauj mums noteikt sākumstāvokli nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanai. Darot šo darbu, mēs atbalstīsim un īstenosim pasākumus, lai veicinātu dzīvnieku veselību un labturību un izskaustu praksi, kas ir pretrunā ar “Piecām brīvībām”, ko piemēro dzīvniekiem:

  • Brīvība no bada, slāpēm un nepietiekama uztura
  • Brīvība no bailēm un pārmērīga stresa
  • Brīvība no fiziska un termāla diskomforta
  • Brīvība no sāpēm, traumām un slimībām
  • Brīvība paust normālu uzvedību
  • Mēs pilnībā atbalstām Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) darbu, veicinot šo “Piecu brīvību” īstenošanu pasaules pārtikas apgādes ķēdē.

Turklāt mēs izmantojam arī Nestlé izstrādāto Atbildīgās resursu novērtēšanas protokolu kopā ar Pasaules dzīvnieku aizsardzības organizāciju, lai izveidotu lauku saimniecību stāvokļa un to prakses novērtēšanas veidu, tostarp dzīvnieku audzēšanas, barošanas, izmitināšanas, transportēšanas un nokaušanas veidu. Tas mums palīdz izvēlēties arī pareizos piegādātājus. Nestlé bija pirmais lielākais barības uzņēmums, kas izveidoja šādas partnerattiecības ar dzīvnieku labturības NVO.