Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Olivers

Vecākais iepakošanas speciālists @Purina

Olivers
Ilgtspējība

Ilgtspējība

Doties uz sadaļu >

Uzņēmums Purina uzskata, ka nevienam iepakojumam nevajadzētu nonākt atkritumos, un mēs esam apņēmušies, ka līdz 2025. gadam 100% no mūsu iepakojuma būs atkārtoti lietojams vai pārstrādājams. Mēs pieliekam lielas pūles, lai īstenotu šo mērķi.

Plastmasas iepakojums ir būtisks, lai droši piegādātu mājas istabas dzīvnieku barību patērētājiem un samazinātu barības zudumus un atkritumus. Tas ļauj saglabāt barību svaigu, ir viegls un patērētājiem ērts. Tāpēc, kamēr mēs turpinām darbu pie iepakojumā izmantotās plastmasas samazināšanas, mums pirms jebkuru izmaiņu veikšanas rūpīgi jāapsver alternatīvas. Mēs uzskatām, ka, pielietojot pareizu pieeju, iepakojuma savākšana un pārstrāde ir iespējama, neradot kaitējumu videi.


Līdz šim mēs esam panākuši ievērojamu progresu, nodrošinot, ka tiek izmantots tikai pats mazākais nepieciešamais iepakojuma daudzums, ar kuru var droši iesaiņot mūsu produktus. 2016. gadā kā daļu no uzņēmuma Purina saistībām pret sabiedrību mēs noteicām mērķi līdz 2019. gadam izmantot par 3000 tonnām mazāk iepakojuma materiāla, salīdzinot ar 2015. gada līmeni. 2018. gadā mēs izvairījāmies no 787 tonnām iepakojuma. Kopš 2015. gada mēs kopumā esam izvairījušies no 3542 tonnām iepakojuma. Mēs esam pārsnieguši šo mērķi par 18%. 52% no ietaupītā iepakojuma materiāla kopš 2017. Gada bija plastmasa.

Labs piemērs mūsu iniciatīvām samazināt plastmasas lietošanu ir dažu mūsu iepakojumu svara samazināšana, PE (polietilēna) slāni padarot plānāku. Šīs iepakojuma izmaiņas jau ir ieviestas visās mūsu Eiropas ražotnēs, un tās ir pozitīvi ietekmējušas mūsu kopējo iepakojuma samazinājumu, ļaujot kopumā samazināt iepakojuma daudzumu par 528,3 tonnām. Mūsu centieni samazināt plastmasas izmantošanu iepakojumā neapstājas pie jau sasniegtā. Mēs strādājam pie tā, lai likvidētu vai mainītu sarežģītas iepakojuma materiālu kombinācijas un viss mūsu iepakojums, tostarp plastmasa, būtu pārstrādājams. Tāpat mēs, cik vien iespējams, iekļaujam iepakojumā pārstrādātu plastmasu un ieguldām pētniecībā, lai atrastu ilgtspējīgus materiālus, kas aizsargā mājas istabas dzīvnieku barību tādā pašā veidā kā plastmasa.

Mēs arī sadarbojamies ar ieinteresētajām personām, lai izstrādātu jaunas pieejas, kā palielināt atkārtotu pārstrādi, jo mēs zinām, ka plastmasas piesārņojuma radīto problēmu risināšanai nepietiek tikai ar pāreju uz 100% pārstrādājamu vai atkārtoti lietojamu iepakojumu. Par Purina apņemšanos uzlabot iepakojuma vides rādītājus uzzini šeit.