Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Fils

Izejvielu izcelsmes noteikšanas vadītājs @Purina

Fils
Sastāvdaļas

Sastāvdaļas

Doties uz sadaļu >

Uzņēmumā Purina mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka mūsu piegādātāji ražo augstas kvalitātes izejvielas atbildīgā un ilgtspējīgā veidā.


Mēs jau ilgu laiku strādājam ar piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka mūsu produktu izejvielu izcelsme būtu labi izsekojama. Mēs arī sadarbojamies ar saviem piegādātājiem un trešo pušu partneriem, lai novērtētu mūsu pilno piegādes ķēdi. Piemēram, mēs sadarbojamies ar tādām organizācijām kā Proforest un Sustainable Fisheries Partnership, lai izvērtētu mūsu izmantotās prakses. Šis darbs liek mums uzņemties atbildību par resursu izmantošanu ar skaidri noteiktiem mērķiem. Šajā jomā esam apņēmušies, ka līdz 2020. gadam 100% no mūsu produktos izmantotajām jūras veltēm tiks iegūtas atbildīgā veidā.

Uzņēmumā Purina resursu iegūšanas vēsture ir ļoti nozīmīga. Tādēļ attiecībā uz mūsu produktu materiāliem esam ieviesuši ilgtermiņa piegādes stratēģijas, lai patērētāji un ieinteresētās puses varētu uzticēties veidam, kādā tiek iegūtas mūsu izejvielas.

Katram uzņēmuma Purina piegādātājam ir jāievēro mūsu Piegādātāju kodekss, kas nosaka neapspriežamās minimālās prasības, kuras lūdzam ievērot, piemēram, cilvēktiesības, drošību un veselības aizsardzību darbavietā un godprātīgu uzņēmējdarbību. Mūsu piegādātājiem ir arī jāievēro tiesiskās vides prasības un jāparāda, ka tie nepārtraukti uzlabo savus ekoloģiskos raksturlielumus.

Ikdienā mēs sadarbojamies ar partnerorganizācijām, un mūsu komanda regulāri tiekas ar mūsu piegādātājiem un apmeklē to ražotnes. Tādējādi mēs gūstam labu izpratni par mūsu piegādātāju darbu. Lai gan ir grūti apmeklēt pilnīgi visus piegādātājus, jo dažiem mūsu produktiem ir ļoti sarežģīta piegādes ķēde, mēs ieviešam jaunas iniciatīvas, piemēram, zemnieku saimniecību novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka visa mūsu piegādes ķēde, līdz pat zemnieku saimniecību posmam, ir ilgtspējīga.

Papildus Piegādātāju kodeksam mēs esam arī ceļā uz ciešu sadarbību ar mūsu piegādātājiem, lai izpildītu mūsu Atbildīgās resursu plānošanas pamatnostādnes attiecībā uz galvenajām precēm, piemēram, jūras produktiem, gaļu, mājputnu gaļu un soju. Šajās pamatnostādnēs ir iekļauts, piemēram, jautājums par to, kā nodrošināt, ka resursi netiek iegūti no teritorijām, kas pārveidotas par dabiskiem mežiem, kā īstenot pasākumus, lai mazinātu ietekmi uz ūdeni, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību un ievērot dzīvnieku labturības praksi no fermas līdz pat ražotnei.