TBD

Mūsu iepriekšējās 10 apņemšanās «Purina sabiedrībai»

Mūsu apņemšanos izpilde

2016. gadā mēs pirmoreiz formulējām 10 apņemšanās «Purina sabiedrībai» un kopš tā laika esam strādājuši, lai sasniegtu mūsu mērķus. Šeit tu vari uzzināt vairāk par mūsu sasniegto un jaunāko statusu.

MĀJAS MĪLUĻI: INOVĀCIJAS MĀJAS MĪLUĻA VESELĪBAS UN LABKLĀJĪBAS UZLABOŠANAI

Mūsu mērķis: No 2021. līdz 2022. gadam mēs laidīsim tirgū 10 jaunus produktus, koncentrējoties uz mājas mīluļu veselības un labklājības uzlabošanu.

Mēs sasniedzām savu mērķi, laižot klajā 12 jaunus produktus, ieskaitot PURINA® PRO PLAN® NEUROCARE™ suņiem, kas palīdz uzlabot smadzeņu darbību novecojošiem suņiem.

TBD

MĀJAS MĪLUĻI: VEICINĀT CAURSKATĀMĪBU VISAM MŪSU PRODUKTU KLĀSTAM

Mūsu mērķis: Nodrošināt patērētājiem viegli pieejamu, precīzu un pārredzamu informāciju par mūsu ražotajiem mājas mīluļu barības produktiem.

Šī apņemšanās tika sasniegta 2020. gadā, izmantojot tādas iniciatīvas kā mūsu tīmekļa vietnes: Ikvienai sastāvdaļai ir savs mērķis un Taviem jautājumiem ir nozīme, palīdzot sniegt cilvēkiem pieejamu informāciju par to, kā mēs pagatavojam savus mājas mīluļu barības produktus. Plašāka informācija par to, kā mēs to panācām atrodama PinS ziņojumā.

Lasīt ziņojumu

TBD

MĀJAS MĪLUĻI: ATTEIKŠANĀS NO MĀKSLĪGO KRĀSVIELU IZMANTOŠANAS MŪSU PRODUKTOS

Mūsu mērķis: Līdz 2020. gadam mēs būsim pilnībā atteikušies no mākslīgo krāsvielu izmantošanas mūsu ražotās barības pamatproduktu sastāvā. Līdz 2023. gadam mēs būsim pilnībā atteikušies no mākslīgo krāsvielu izmantošanas mūsu ražoto gardumu sastāvā.

Mēs esam sasnieguši savu mērķi 3 gadus pirms termiņa: 2020. gadā visas mākslīgās krāsvielas tika izņemtas no maltīšu un gardumu sastāva. Noskaidro vairāk ziņojumā «Purina sabiedrībai».

Lasīt ziņojumu

TBD

MĀJAS MĪLUĻI: Palīdzēt samazināt mājas mīluļu aptaukošanās risku ar kopīgu profilakses programmu palīdzību

Mūsu mērķis: Līdz 2023. gadam panāksim, ka mūsu 10 svarīgākajos tirgos Eiropā tiek atbalstīti mūsu sadarbības projekti un profilakses programmas aptaukošanās riska novēršanai.

Mēs turpinām strādāt ar veterinārārstiem un uzvedības pētniekiem, lai apzinātu mājas mīluļu aptaukošanās pamatcēloņus un atklātu jaunus veidus, kā atbalstīt saimniekus šī jautājuma risināšanā. Vairāk par mūsu iniciatīvām vari izlasīt mūsu ziņojumā «Purina sabiedrībai».

Lasīt ziņojumu

TBD

SABIEDRĪBA: MĀJAS MĪLUĻU ADOPCIJAS POPULARIZĒŠANA CAUR PARTNERORGANIZĀCIJĀM

Mūsu mērķis: Līdz 2023. gadam panākt, ka mūsu 10 labākie Eiropas tirgi atbalsta adopcijas programmas un organizācijas, lai palīdzētu uzlabot mājas mīluļu adopcijas rādītājus.

Kopumā 28 valstis ir izveidojušas mājas mīluļu adopcijas partnerības sadarbībā ar aptuveni 50 dažādām organizācijām. Mēs turpināsim atbalstīt adopcijas programmas kā daļu no mūsu jaunajām 6 Purina apņemšanām.

Vairāk informācijas

TBD

SABIEDRĪBA: VEICINĀT MĀJAS MĪLUĻU UZTURĒŠANOS BIROJĀ

Mūsu mērķis: Līdz 2020. gadam mēs visā Eiropā esam apņēmušies izveidot 200 apvienības, lai atbalstītu iniciatīvu par mājas mīluļu uzturēšanos darba vietā.

2020. gadā mēs sasniedzām savu izvirzīto mērķi, izveidojot programmu Mājas mīluļi darba vietā 209 ārējos uzņēmumos, kuri ir vienisprātis, ka kopā ar mājas mīluļiem mēs esam labāki! Vairāk par mūsu iniciatīvām vari izlasīt mūsu ziņojumā «Purina sabiedrībai».

Lasīt ziņojumu

TBD

SABIEDRĪBA
BĒRNU ATBILDĪGAS IZTURĒŠANĀS PRET MĀJAS MĪLUĻIEM VEICINĀŠANAS PROGRAMMA

Mūsu mērķis: Līdz 2023. gadam 2 miljoni bērnu būs piedalījušies mūsu veidotajās atbildīgas izturēšanās pret mājas mīluļiem veicināšanas programmās.

Līdz minētajam termiņam 2 miljoni bērnu būs piedalījušies mūsu veidotajās atbildīgas izturēšanās pret mājas mīluļiem veicināšanas programmās. Mēs veicināsim atbildīgas izturēšanās pret mājas mīluļiem veicināšanas programmas bērniem un pieaugušajiem kā daļu no 6 jauno apņemšanos paketes «Purina sabiedrībai».

Vairāk informācijas

TBD

Radīt jaunas darba vietas jauniešiem visā Eiropā

Mūsu mērķis: Līdz 2016. gadam mēs uzņēmumā Nestlé Purina bijām apņēmušies izveidot 1500 darba un stažēšanās iespējas jauniešiem visā Eiropā līdz 30 gadu vecumam.

Mēs jūtamies lepni par sasniegto mērķi 2016. gadā un nodarbinājām 2429 jauniešus laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam.

Vairāk informācijas

TBD

VIDE: NODROŠINOT NO ATKRITUMIEM BRĪVU NĀKOTNI

Mūsu mērķis: Līdz 2025. gadam 100% no mūsu iepakojuma būs atkārtoti izmantojams vai pārstrādājams. No visa mūsu saražotā iepakojuma pārstrādei paredzētā iepakojuma īpatsvars 2020. gadā bija 78%.

Mēs turpināsim strādāt pie tā, lai mūsu 6 jauno apņemšanos pakete «Purina sabiedrībai» veidotu no atkritumiem brīvu nākotni.

Vairāk informācijas

TBD

VIDE: ATBILDĪGAS SASTĀVDAĻU IEPIRKŠANAS ĪSTENOŠANA

Mūsu mērķis: Līdz 2022. gadam 100% no barības jūras velšu sastāvdaļām tiks iegūta atbildīgi.

Līdz 2021. gadam 86% no mūsu barības jūras velšu sastāvdaļām tika iegūtas atbildīgi. Mēs esam gatavi turpināt darbu, lai īstenotu šo mērķi kā daļu no mūsu apņemšanās, ieviešot inovācijas mājas mīluļu uzturā un izmantojot atjaunojamo resursu praksi.

Vairāk informācijas

TBD
TBD

Purina 2020. gada ziņojums par «Purina sabiedrībai» apņemšanos izpildi

Lai uzzinātu vairāk informācijas par mūsu iepriekš formulētajām 10 apņemšanās un mūsu ieguldījumu attiecībā uz tām, lūdzu, aplūko mūsu 2020. gada ziņojumu «Purina sabiedrībai».

Lasīt ziņojumu
TBD

Atgriezies pie mūsu jaunās 6 Purina apņemšanos paketes

Atgriezies mūsu Purina apņemšanos mājaslapā, lai noskaidrotu mūsu jaunās apņemšanās.

Uzzināt vairāk